[Link sopcast]

Link sopcast tối nay

Kích cỡ:
Link sopcast tối nay

19h30′ ngày 2/9: Liverpool vs Arsenal (V3- Premier League)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/79509 (1680 Kbps, Full HD) kênh Navip HD1, hình ảnh cực nét, tiếng Nga
 2. sop://broker.sopcast.com:3912/132927 (2200 Kbps, Full HD) kênh Bloodzeed HQ/ Sky Sport HD, tiếng Anh, hình ảnh cực nét
 3. sop://broker.sopcast.com:3912/6816 (1080 Kbps, Full HD) kênh YES, tiếng Anh, xem tốt  sop://broker.sopcast.com:3912/132348 (1538 Kbps, Full HD) tiếng Romania, xem tốt
 4. sop://broker.sopcast.com:3912/93289 (1048 Kbps, chuẩn 16:9) tiếng Romania, xem tốt
 5. sop://broker.sopcast.com:3912/122909 (514 Kbps) kênh Setanta CA, tiếng Anh, xem tốt
 6. sop://broker.sopcast.com:3912/100804 (1020 Kbps, HD) kênh DSC4, tiếng Hà Lan
 7. sop://broker.sopcast.com:3912/123456 (1460 Kbps) load hơi chậm
 8. sop://broker.sopcast.com:3912/111686 (1050 Kbps) tiếng Romania
 9. sop://broker.sopcast.com:3912/111378 (950 Kbps) tiếng Romania
 10. sop://broker.sopcast.com:3912/132431 (950 Kbps)
 11.  sop://broker.sopcast.com:3912/126767 (2500 Kbps) tiếng Nga, hình ảnh đẹp

22h00′ ngày 2/9: Southampton vs Manchester United (V3- Premier League)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/132348 (1538 Kbps, Full HD) tiếng Romania, xem tốt
 2. sop://broker.sopcast.com:3912/93289 (1048 Kbps, chuẩn 16:9) tiếng Romania, xem tốt
 3. sop://broker.sopcast.com:3912/111719 (1110 Kbps, HD) tiếng Romania, xem tốt
 4. sop://broker.sopcast.com:3912/123456 (1460 Kbps) load hơi chậm
 5. sop://broker.sopcast.com:3912/111686 (1050 Kbps) tiếng Romania
 6. sop://broker.sopcast.com:3912/111378 (950 Kbps) tiếng Romania
 7. sop://broker.sopcast.com:3912/132431 (950 Kbps)
 8. Sopcast + VLC: sop://broker.sopcast.com:3912/126767 (2500 Kbps) tiếng Nga, hình ảnh đẹp

22h00′ ngày 2/9: Newcastle vs Aston Villa (V3- Premier League)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/123610

21h00′ ngày 2/9: Athletic Bilbao vs Real Valladolid (Vòng 3 – La Liga)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/112233 (1000 Kbps) tiếng Romania, hình ảnh chất lượng thấp
 2. sop://broker.sopcast.com:3912/98660 (1010 Kbps) tiếng Romania
 3. sop://broker.sopcast.com:3912/117392
 4. Sopcast + VLC: sop://broker.sopcast.com:3912/134160 (1800 Kbps, Full HD) hình ảnh cực nét

0h50′ ngày 3/9: Real Madrid vs Granada (Vòng 3 – La Liga)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/132348 (1538 Kbps, Full HD) tiếng Romania, xem tốt
 2. sop://broker.sopcast.com:3912/93289 (1048 Kbps, chuẩn 16:9) tiếng Romania, xem tốt
 3. sop://broker.sopcast.com:3912/131822 (1296 Kbps, chuẩn 16:9) tiếng Việt
 4. sop://broker.sopcast.com:3912/111686 (1050 Kbps) tiếng Romania
 5. sop://broker.sopcast.com:3912/111378 (950 Kbps) tiếng Romania
 6. sop://broker.sopcast.com:3912/132431 (950 Kbps)

2h30′ ngày 3/9: Barcelona vs Valencia (Vòng 3 – La Liga)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/79509 (1680 Kbps, Full HD) kênh Navip HD1, hình ảnh cực nét, tiếng Nga
 2. sop://broker.sopcast.com:3912/132348 (1538 Kbps, Full HD) tiếng Romania, xem tốt
 3. sop://broker.sopcast.com:3912/93289 (1048 Kbps, chuẩn 16:9) tiếng Romania, xem tốt
 4. sop://broker.sopcast.com:3912/131822 (1296 Kbps, chuẩn 16:9) tiếng Việt
 5. sop://broker.sopcast.com:3912/111686 (1050 Kbps) tiếng Romania
 6. sop://broker.sopcast.com:3912/111378 (950 Kbps) tiếng Romania
 7. sop://broker.sopcast.com:3912/132431 (950 Kbps)

23h00′ ngày 2/9: Udinese vs Juventus (V2 – Serie A 2012/13)

 1. Sopcast + VLC: sop://broker.sopcast.com:3912/134160 (1800 Kbps, Full HD) hình ảnh cực nét
 2. sop://broker.sopcast.com:3912/80398 (850 Kbps) kênh Euro Sport, tiếng Romania
 3. sop://60.12.164.67:3912/80398 (851 Kbps) kênh Euro Sport, tiếng Romania
 4. sop://broker.sopcast.com:3912/132470 (900 Kbps) tiếng Romania, xem tốt
 5. sop://broker.sopcast.com:3912/93290 (340 Kbps)

23h30′ ngày 2/9: Bayern Munich vs Stuttgart (V2- Bundesliga)

 1. sop://broker.sopcast.com:3912/80398 (850 Kbps) kênh Euro Sport, tiếng Romania
 2. sop://60.12.164.67:3912/80398 (851 Kbps) kênh Euro Sport, tiếng Romania
 3. sop://broker.sopcast.com:3912/132470 (900 Kbps) tiếng Romania, xem tốt

 

1h45′ ngày 3/9: Inter Milan vs AS Roma (V2 – Serie A 2012/13)

 •  sop://broker.sopcast.com:3912/126767 (2500 Kbps) tiếng Nga, hình ảnh đẹp

 

Xem thêm

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.