[Link sopcast]

Link sopcast hôm nay

Kích cỡ:

Link sopcast các trận hay hôm nay sẽ được update 60 phút trước giờ bóng lăn nhé các fan.

cập nhật lúc 20h10 ngày28/11

Link sopcast hôm nay 28/11/2013:

Link sopcast CSKA Moscow vs Bayern Munich 00h00 28/11/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/147066 (2000 kbps)

Link sopcast Bayern Leverkusen vsm Man United 2h45 28/11/2013:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111

Link sopcast Man city vs Viktoria Plzen 2h45:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/143142 (2000 kbps)

Link sopcast Real Madrid vs Galatasaray 2h45:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/146690 (2000 kbps)

Link sopcast Arsenal vs Sounthamton 22h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/146691
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141433
 • sop://broker.sopcast.com:3912/146461 (1500 kbps)

Link sopcast Barca vs Granada 22h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/145998 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/146690 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139777 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/110152 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/124992 (1500 kbps)

Link sopcast West Ham vs Chelsea 0h30 24/11/2013 (đang cập nhật)

Link sopcast Tottenham vs Newcastle 19h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (20oo kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139688 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/144907 (2000 kbps)

Link sopcast Sunderland vs Man city 21h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/143144 (2000 kbps)

Link sopcast Man United vs Arsenal 23h10:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (1700 kpbs)

Link sopcast Real Sociedad vs Man United 2h45:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/145801 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/144379 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/144025 (2000 kbps)

Link sopcast Juventus vs Real Madrid:

 • sop://46.246.89.188:3912/135257 (2000 kbps)
 • sop://46.246.89.188:3912/104808 (2000 kbps)

Link sopcast Man city vs CCSKA Moscow

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (1700 kbps)

 

Link sopcast Sunderland vs Newcastle 20h30:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/145801 (2000 kbps)

Link sopcast Chelsea vs Man city 23h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/145800

Link sopcast Hull city vs Tottenham 23h00:

Link sopcast Crystal Palace vs Arsenal 18h45 26/20/2013:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/138037 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/145800
 • sop://broker.sopcast.com:3912/147066

Link sopcast Man United vs Stoke city 21h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/147192 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140544 (2000 kbps)

Link sopcast Barca vs Real Madrid 23h00 26/10 (cập nhật lúc 22h30)

Link sopcast Man city vs Man United 22h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/145804 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/147190 (2000 kbps)

Link sopcast trực tiếp lễ bốc thâm Champions League 2013 – 2014

 • sop://broker.sopcast.com:3912/143877 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143142 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139777 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140112 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/124000 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/145596 (750 kbps)

Link sopcast Man United vs Chelsea 02h00 27/8:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (1500 kbps, tiếng Việt)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/145800 (200o kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/127224 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/145804 (1200 kbps)

Link sopcast Tottenham vs Swansea 22h00 25/8/2013

sop://broker.sopcast.com:3912/146346 (1550 kbps)

Link sopcast Fulham vs Arsenal 18h45 24/8/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/146347 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/146346 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140544 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/146461 (1500 kbps)

Link sopcast Liverpool vs Stoke city 18h45 17/8/2013:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/143531 (2500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140535 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141110 (1600 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/144134 (1200 kbps)

Link sopcast Arsenal vs Aston Villa 21h00 17/8 (đang cập nhật)

 • sop://broker.sopcast.com:3912/144134 (1200 kbps, xem nét)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140544 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143531 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141110 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (vtc3, tiếng việt)

Link sopcast Swansea city vs Man United 23h00 17/8 (đang cập nhật)

 •  sop://broker.sopcast.com:3912/146103 (2500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141110 (1700 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (1100 kbps, tiếng Việt)

 

Link sopcast Chelsea vs Benfica 1h45 16.5.2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (tiếng Việt, 1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140535 2000Kbps
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143535 2000 Kbps
 • sop://broker.sopcast.com:3912/144023
 • sop://broker.sopcast.com:3912/144145
 • sop://broker.sopcast.com:3912/135727

Man United vs Aston Villa 2h00 24.4

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (1000 kbps, tiếng Việt)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143368 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/74348

 

 

Chelsea vs Man city 22h00 14/4

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (tiếng Việt, xem tốt)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/142340 (2200 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143368 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/74348

Newcastle vs Sunderland 18h00 14/4:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (tiếng Việt, xem nét)

Stoke city vs Man United 20h00 14/4

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (tiếng Việt, xem tốt)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143532 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143455 (1800 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143456 (1800 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143569

 

Barca vs PSG 1h45 11/4

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141888 (3000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143142 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (1200 kbps)

Juventus vs Bayern Munich 1h45 11/4:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141887 (2500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140535 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/134483 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143344
 • sop://broker.sopcast.com:3912/142970

Link sopcast Galatasaray vs Real Madrid 1h45 10/4

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (1400 kbps, tiếng Việt)

Link sopcast Dormund vs Malaga 1h45 10/4

Link sopcast Man United vs Man city 2h00 9/4

sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (2000 kbps)

Link sopcast Liverpool vs West Ham 19h30 7/4:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141975 (2700 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141885 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/143105 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/124993 (1000 kbps)

Link sopcast Tottenham vs Everton 20h05  7/4/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141976

 Link sopcast Chelsea vs Sunderland 21h00 7/4

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760 (2000 kbps)

Aston Villa vs Liverpool 19h30 31/3/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141885 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141110
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141760
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141163

19h45

Sunderland vs Manchester United

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141976 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141884
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141433
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141071
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122849

22h00

Manchester City vs Newcastle

 • sop://broker.sopcast.com:3912/142323
 • sop://broker.sopcast.com:3912/135727
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140494
 • sop://broker.sopcast.com:3912/142467
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133272

Southampton vs Chelsea

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (1400 kbps, tiếng Việt)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141884
 • sop://broker.sopcast.com:3912/142252

Wigan vs Norwich City
West Ham vs West Bromwich
Swansea vs Tottenham
Arsenal vs Reading

sop://broker.sopcast.com:3912/141978

Everton vs Man city 19h45:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/133007 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141885 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/142249 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/120705 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122839
Man United vs Reading 0h30 17/3

Barca vs Ac Milan 2h45 13/3/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (vtv3, tiếng việt)

Link sopcast Bayern Munich vs Arsenal 2h45 13/3/2013

Man United vs Chelsea 23h30 10/3/2013:

hiện tại chưa có link sopcast, link sopcast sẽ được cập nhật ngay khi có thể

 • Yes (tream torrent) tại đây (1400 kbps)
 • Live soccer (stream torrent) tại đây (1400 kbps)
 • RSI stream torrent tại đây

Everton vs Wigan 19h45 9/3

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141887 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/125902 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140581 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/142018
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139675

Shalke 04 vs Dormund 21h30 9/3/2013

 

MU vs Real Madrid 2h45 6/3/2-13:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (tiếng Việt)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141110 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (2000 kbps)
 •  sop://broker.sopcast.com:3912/141888

Link sopcast Tottenham vs Arsenal 23h00 3/3/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/111378 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122849 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122886 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141663 (1000 kbps)

Real vs Barca 22h00:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141673 (1400 kbps0
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140584 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133000 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141111 (2000 kbps)

MU vs Norwich city 22h00:

 

 

Link sopcast Man city vs Chelsea 20h30 24/2/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/139777 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141561 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (1000 kbps)

Link sopcast Newcastle vs Southampton 20h30 24/2

 • sop://broker.sopcast.com:3912/123610 (1000 kbps)

QPR vs MU 22h00 23/2

 • sop://broker.sopcast.com:3912/122849 (1500 kbps)

Aston Villa vs Arsenal 22h00 23/2:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (1500 kbps)

 

 • Rubin Kazan vs Atl. Madrid

  • sop://broker.sopcast.com:3912/141145 (2000 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/122849 (1500 kbps)
 • Chelsea vs Sparta Praha

  • sop://broker.sopcast.com:3912/115716 (1000 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/11209 (1000 kbps)
 • CFR Cluj vs Inter Milan

  • sop://broker.sopcast.com:3912/140124 (1500 kps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/141327 (1500 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/110152 (1000 kbps)
 • Lyon vs Tottenham

  • sop://broker.sopcast.com:3912/122841 (1500 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/12841 (1300 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/112233 (1000 kbps)
 • Liverpool vs Zenit

  • sop://broker.sopcast.com:3912/122841 (1500 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/112233 (1000 kbps)

Link sopcast Ac Milan vs Barca 2h45 20.2.2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/140582 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (1400 kbps)

Link sopcast Galatasaray vs Schalke 04 2h45 20.2.2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/140584

Link sopcast Arsenal vs Bayern Munich 2h45 20/2/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/141327 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140124 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/132680 (1200 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/110152 (1000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/141398 (1000 kbps)

Link sopcast FC Porto vs Malaga 2h45 20/2

 • sop://broker.sopcast.com:3912/122849 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/11209 (100o kbps)

Link sopcast Man United vs Reading 3h00 19/2/2013 (đang cập nhật)

Link sopcast Chelsea vs Brentford 19h00 17/2/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/140583 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139674 (600 kbps)

Link sopcast Man city vs Leeds 21h 17/2/2013

Link sopcast Liverpool vs Swansea  city

 • sop://broker.sopcast.com:3912/111378 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122849 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/123610  (1300 kbps)

Link sopcast Tottenham vs Newcastle 19h45 9/2/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134530 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139462 (1400 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139587 (1300 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140580 (1000 kpbs)

Link sopcast Southampton vs Arsenal 22h00 9/2/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134530 (1200 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139721 (1200 kbps)

QPR vs  Norwich 19h45 2/2

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134485 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133323 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139833 (1600 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/127367 (1300 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122881 (1000 kbps)

 Link sopcast Arsenal vs Stoke city 22h00 2/2/2013:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/133323  (2000 kbps)
 •  sop://broker.sopcast.com:3912/140140 (2000 kbps)

Link sopcast Newcastle vs Chelsea 22h00 2/2/2013:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134483 (2000 kbps)

Link sopcast Fulham vs Man United 0h30 3/2/2013:

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134483 (2000 kbps)

Link sopcast MU vs Southamton 3h00 31/1/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/133333
 • sop://broker.sopcast.com:3912/134513

Link sopcast Real vs Barca 3h00 31/1/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134483 (3000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133323 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133000 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/134513 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/134482 (2000 kbps)

 

 

Link sopcast Barcelona vs Osasuna 01h 28/1/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134483 (3000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133000 (3000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140140 (2000 kbps)

Link sopcast Atlectic Bilbao vs Atlectico Madrid 3h 28/1

 • sop://broker.sopcast.com:3912/134483 (3000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/133000 (3000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/140140 (2000 kbps)

Link sopcast Chelsea vs Arsenal 20/1/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/120705 (1600 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/122839 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139920 (1100 kbps)

Link sopcast Tottenham vs MU 20/1/2013

 • sop://broker.sopcast.com:3912/129529 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/120705 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139920 (1100 kbps)
 • Link sopcast Man city vs Fulham 22h00 19/1/2013 (đang cập nhật)

  • sop://broker.sopcast.com:3912/98659 (1500 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/120705 (1500 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/122839 (1200 kbps)
  • sop://broker.sopcast.com:3912/123611
  • sop://broker.sopcast.com:3912/138067
 • Link sopcast Liverpool vs Norwich 22h00 19/1/2013

 •  sop://broker.sopcast.com:3912/139721 (2000 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/139524 (1500 kbps)
 • sop://broker.sopcast.com:3912/120483

Xem thêm

8 Responses to “Link sopcast hôm nay”

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.